رابطین آموزشی بخش ها / واحد های بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد

 

بخش جراحی

حمیده زارع زاده

بخش داخلی

ام البنین امامی 

بخش زنان

فاطمه ابراهیمی

بخش اطفال

زهرا کارگر شورکی

بخش قلب

افسانه عبیات

ccu

عزت رعیت 

 بخش دیالیز

مرضیه زارعی 

اتاق عمل

فاطمه مختاری

 

 

Opens external link in new windowیرای تکمیل فرم نیاز سنجی آموزشی ( ویژه مسئولین بخش ) لطفا اینجا را کلیک کنید

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق