تصاویر بخش ها :

بخش سی تی اسکن

آزمایشگاه

نمای داخلی کلینیک بیمارستان

نمای بیرونی کلینیک بیمارستان

بخش همودیالیز

ورودی اورژانس بیمارستان

 

سالن آمفی تئاتر مرحوم صادقیان

آزمایشگاه از نمایی دیگر

بخش های داخلی و جراحی

ورودی بخش جراحی

 ICU

اورژانس

بخش قلب

ct

بخش ارتوپدی و مغز و اعصاب
بخش ارتوپدی و مغز و اعصاب
بخش عفونی و آنکولوژی
دندان پزشکی و کلینیک چشم
طرح جامع بیمارستان

برای دریافت تصاویر خیرین بیمارستان ( اینجا را کلیک کن )

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق