همانطور که کار برای سلامت و احساس راحتی افراد مفید است تحت شرایطی نیز می تواند برای سلامتی اثرات سوء داشته باشد از آنجایی که افراد شاغل در بخشهای درمانی بیشتر از سایرین در معرض بیماریها قرار دارند لذا در صورت عدم رعایت بهداشت محیط در بیمارستان ، بیشتر از دیگران آسیب دیده و بیمار میشوند و از طرف دیگر وضعیت سلامتی شخص نیز  بر کیفیت و کمیت کار تاثیر میگذارد. مبتلایان به بیماریهای واگیر در صورت عدم رعایت مسایل بهداشتی علاوه بر به خطر انداختن جان خود ، سایر همکاران یا افراد جامعه را نیز در معرض خطر قرار میدهند. افرادی که می خواهند در محیطهای در معرض خطر مانند بیمارستانها ، کلینیکهای تزریق و پانسمان مشغول بکار شوند (بخصوص افرادی که نظافت آن محیط ها را بر عهده دارند) بایستی از نظر آگاهی و توانایی عملی به حدی برسند که نه تنها خود بیمار نشوند بلکه بتوانند با نظافت صحیح و رعایت کلیه مسایل مربوط از سرایت بیماریها جلوگیری نمایند چرا که بدیهی است بازده یک فرد سالم بیشتر از یک فرد نا سالم است .

بهداشت محیط بیمارستان شامل کلیه اقداماتی است که از انتقال عوامل بیماریزای محیط خارج به داخل بیمارستان و بالعکس جلوگیری می کند. در این راستا عوامل محیطی همچون آب ، فاضلاب ، زباله ، هوا ، غذا و ...باید به نحوی کنترل شوند تا علاوه بر ایجاد محیطی سالم و بهداشتی به بهبود بیماران نیز کمک نمایند.

با توجه به تعریف بهداشت محیط و مسئولیت فردی در برابر سلامت افراد جامعه ، رعایت مسایل بهداشتی در محیط کار بیمارستانی از اهمیت ویژه ای بر خوردار می گردد.

از این رو بهداشت محیط بیمارستانها رابطه مستقیمی با میزان شیوع عفونتهای بیمارستانی داشته که رعایت این امر بر عهده بخش خدمات ونیز پرسنل شاغل میباشد با توجه به واگذاری خدمات به بخش خصوصی و پائین بودن سطح آگاهی افراد بکار گمارده شده نسبت به خطرات کاری موجود در راستای کاهش عفونتهای بیمارستانی آموزش از جایگاه ویژه ای بر خوردار است.

 

 

نام و نام خانوادگی :حسینعلی زارع ده آبادی

تحصیلات : کارشناسی ارشد بهداشت محیط

سمت: مسئول بهداشت محیط بیمارستان

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی :               سید رضا زکی پور

عنوان سازمانی :                  کارشناس بهداشت محیط

تلفن داخلی :                      

 


1)       هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه.

2)      تهیه و تدوین مطالب آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط برای پرسنل بخش رده های مختلف

3)     نظارت و مداخله در عفد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون.

4)      بررسی وضعیت آب مورد مصرف بیمارستان(شبکه عمومی، شبکه خصوصی) و تشکیل پرونده مربوط به آن.

5)     کنترل بهداشتی آب مصرفی از نظر کمی و کیفی و انجام آزمایشات دوره ای میکروبی و شیمیایی و کلر سنجی با استناد به دستور العمل ها، استانداردها و شرایط موجود.

6)      نظارت،بررسی و کنترل بهداشتی بر کلیه مراحل مختلف جمع آوری، تفکیک ، انتقال، نگهداری موقت و دفع زباله های بیمارستانی و نیز جلوگیری از فروش و بازیافت زباله بیمارستانی.

7)     نظارت  و کنترل بهداشتی بر نحوه دفع فاضلاب بیمارستانی ودر صورت وجود معضل، ارائه پیشنهادهای اجرائی مناسب.

8)     کنترل حشرات و جوندگان با اولویت بهسازی محیط، دفع بهداشتی زباله و در صورت نیاز، استفاده اصولی از روش های شیمیایی و نیز جلوگیری از فعالیت شرکتهای سم پاشی غیر مجاز،

9)      نظارت و مداخله در تهیه و کاربرد مواد گندزدا و پاک کننده بیمارستان.

10)    اقدام لازم در زمینه تهیه البسه و ملزومات مورد نیاز در سمپاشی و ضد عفونی (روپوش، کلاه، دستکش، ماسک ،چکمه، و ...) و تدارک سموم و مواد گندزدا و دیگر تجهیزات و وسایل مورد استفاده در سمپاشی و ضد عفونی با هماهنگی مسئولین بیمارستان.

11)    بررسی وضعیت فنی و بهداشتی سیستم تهویه مطبوع در بیمارستان (گرمایش،سرمایش) و پیگیری در جهت رفع مشکلات احتمالی موجود.

12)   پیگیری و اقدام در زمینه مسائل بهداشتی و حفاظتی بخش پرتوهای یونساز با کمک مسئول فیزیک بهداشت ذی ربط.

13)  نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه کار آشپزخانه شامل:

14)   شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه، وضعیت سردخانه، انبار نگهداری مواد غذایی، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی پرسنل بخش، اطاق استراحت، پرسنل بخش، شستشو و ضد عفونی ظروف ف شستشو و ضد عفونی سبزیجات خام مورد استفاده، وضعیت بهداشتی مواد غذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و غیره.

15)  نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه، طبخ و توزیع مواد غذایی با همکاری کارشناس تغذیه به منظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا.

16)   نظارت و کنترل دائم بر امور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی از نظر تفکیک البسه عفونی از غیر عفونی و اطو کشی البسه بخش عفونی و آلوده.

17)  ارتباط مستمر با معاونت های بهداشت و درمان در هماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها و اقدامات نظارتی در بیمارستان.

18)  ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست و منظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملاً قابل دسترسی و مشهود باشد. (مستند سازی).

19)   نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان از جمله پوشش پنجره ها، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشدار دهنده، مهار کپسولهای طبی و غیره.

20)   ارائه راهکارهای بهسازی به عنوان اصولی ترین روش کنترل ناقلین.

21)   انجام امور محوله در شرایط خاص مانند کنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا.

22)  فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان.

23) به طور کلی نظارت و کنترل لازم بهداشتی بر کلیه بخش ها، همکاری و هماهنگی با مدیران و مسئولین قسمتهای مختلف در حیطه شغلی و وظایف سازمانی تعیین شده.