نصب و راه اندازی سیستم های کامپیوتری بیمارستان

مشارکت در راه اندازی شبکه های کامپیوتری با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

بازدید دوره ای از رایانه های بیمارستان و رفع عیوب سخت افزاری و نرم افزاری

انجام تنظیمات مربوط به شبکه جهت اتصال به اینترنت با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

آموزش و راهنمایی پرسنل جهت رفع مشکلات نرم افزاری

ثبت لیست سخت افزاری کامپیوترهای که کد شناسایی ندارند و ارائه آن به مرکز فن آوری اطلاعات

همکاری در نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزارهای مربوط به حوزه خود

عیب یابی شبکه LAN واحد مربوطه و رفع عیوب با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

نظارت بر نصب و راه اندازی نودهای جدید در واحد مربوطه

نصب آنتی ویروس و انجام تنظیمات شبکه جهت اتصال به اینترنت و شبکه با هماهنگی مرکز IT دانشگاه

پیگیری علل بروز اختلال یا قطع اینترنت

نظارت بر امنیت شبکه در واحد مربوطه

کارشناسی فنی در تهیه نرم افزار برای واحد مربوطه زیر نظر مرکز IT دانشگاه

ارائه مشاوره جهت استفاده از تجهیزات جدید

کارشناسی و نظارت بر کارکرد فنی نرم افزارهای واحد مربوطه

دریافت شماره سریال برای کامپیوترهای جدید خریداری شده برای واحدها و ثبت فایل مشخصات سخت افزاری آنها و اصلاح محل استقرار و کاربر آن در صورت جابجایی به مرکز IT دانشگاه

رفع مشکلات کاربران اتوماسیون اداری

نصب و اصلاح ویندوز رایانه های واحد مربوطه و انجام تنظیمات مربوطه و سایر برنامه های کاربردی مورد نیاز

آموزش استفاده از سیستم HIS به کاربران واحدها

رفع اشکالات کاربران HIS در ثبت اطلاعات

بررسی فرآیندهای سیستم HIS و ارائه راهکار مناسب

نام و نام خانوادگی : فاطمه سیفی

مسئول IT

شماره تماس مستقیم : 32350730

شماره داخلی : 1232

مسیر دستیابی : واحد اداری – اتاق 4

 

نام و نام خانوادگی : اعظم دهقانی

HISمسئول

شماره تماس مستقیم :    32350730

شماره داخلی : 1232