شماره تلفن مستقیم سرپرست: 03532350733       

تماس از طریق تلفنهای داخلی بیمارستان : 1025

تماس از طریق مسئول دفتر : 1026

شماره تلفن مستقیم مديريت :03532350731

تماس از طریق تلفنهای داخلی بیمارستان:1027

پیام گیر مستقیم  روابط عمومي :03532355676

تماس از طریق تلفنهای داخلی بیمارستان : 1233

پست الكترونيك  : sadeghhosp@ssu.ac.ir

 

 

 

کانال رسمی بیمارستان امام جعفر صادق (ع) شهرستان میبد    :  

Opens external link in new windowtelegram.me/Hospitalmeybod     

آدرس :

استان يزد _ شهرستان ميبد - بلوار بسيج - بيمارستان امام جعفر صادق (ع)

 

تلفن : 5 -   03532351200   نمابر: 03532351206    كد پستي: 8961977138