شرح وظايف کارشناس تغذيه و رژيم درماني در بيمارستان

 

 • 1- کسب خط مشی کلی در زمینه مدیریت بخش تغذیه از سرپرست مربوطه
 • 2- ارائه طرح و برنامه ریزی به منظور پیشرفت امور تغذیه
 • 3- تشکيل برگه اطلاعات تغذيه اي هر يک از بيماران
 • 4- ثبت و ارزيابي وضعيت تغذيه بيمار و خدمات ارائه شده
 • 5- تنظيم برنامه غذايي بيماران، متناسب با نوع بيماري آنها و تجويز پزشك معالج
 • 6- ارائه مشاوره و آموزش تغذيه متناسب با نوع بيماري، به بيمار و در صورت لزوم همراهان وي
 • 7- برنامه ريزي در خصوص اجراي مراقبتهاي ويژه تغذيه‌اي (تغذيه وريدي و تغذيه روده‌اي)جهت بيماران نيازمند
 • 8- نظارت بر تهيه صحيح فرمولاسيون محلولهاي گاواژ
 • 9- نظارت بر اجراي صحيح تغذيه بيماران خصوصا ‌مراقبتهاي ويژه تغذيه‌اي ( تغذيه وريدي و تغذيه روده‌اي) با همكاري كادر پرستاري بيمارستان
 • 10- برنامه ريزي جهت تهيه فهرست غذاي بيمارستان
 • 11- نظارت بر كيفيت غذاهاي تهيه شده از نظر مطابقت با استانداردهاي تغذيه‌اي و دستورات رژيمي مربوط به هر بيمار و نهايتا تائيد آن
 • 12- نظارت بر نحوه توزيع و ارائه غذاهاي رژيمي
 • 13- پيگيري برنامه مراقبت تغذيه اي بر اساس روند درمان
 • 14- جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در زمينه رژيم درماني جهت برنامه ريزي هاي آتي
 • 15- تنظيم و اجراي برنامه هاي آموزشي جهت پرسنل، بيماران و خانواده هاي آنها
 • 16- مشاوره و رژيم درماني براي عموم در درمانگاه تخصصي بيمارستان
 • 17- پيگيري فعاليت كميته تغذيه و رژيم درماني بيمارستان
 • 18- همکاري با ساير بخشهاي خدماتي و اجرايي بيمارستان
 • 19- سرپرستي و نظارت بر تهيه و نگهداري- پخت- توزيع و مصرف غذا با توجه به اصول بهداشتي و رژيم غذاها و با در نظر گرفتن مقررات بيمارستاني
 • 20- تهيه وتنظيم برنامه غذايي پرسنل مطابق با توصيه هاي تغذيه اي
 • 21- تقسيم وظايف پرسنل تحت سرپرستي و ارزشيابي کار آنها
 • 22- آموزش تغذيه اي پرسنل تحت سرپرستي
 • 23- برآورد نيازهاي تدارکاتي و تنظيم آمار
 • 24- پيشنهاد انجام آزمايشات لازم از مواد غذايي خام و پخته و پيگيري نتايج آن از مسئول مربوطه
 • 25- بررسي ميزان رضايت مندي افراد تحت پوشش خدمات تغذيه اي بيمارستان ( سرويس غذايي، تغذيه و رژيم درماني)
 • 26- تنظیم برنامه هاي هفتگي ، ماهانه و فصلي براي تهيه و سرويس غذا
 • 27- تنظيم گزارش کارکرد کمي و کيفي خدمات تغذيه اي ارائه شده به سرپرست مربوطه
 • 28- انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

 

 

مسئول واحد :

نام و نام خانوادگی : راضیه کارگر

تحصیلات : کارشناس تغذیه و رژیم درمانی

تلفن داخلی : 1231

پست الکترونیک:r. kargar 6360@ yahoo . com

مسیر دستیابی : بخش اداری/ اتاق شماره 2

فعالیت های در دست اقدام :

تنوع میان وعده های غذایی جهت بخش اطفال

تهیه و توزیع پمفلت های آموزشی تغذیه در بیماری های دیابت فشار خون

پوشش و رژیم درمانی در بخش های ccu، قلب و جراحی و داخلی توسط کارشناس تغذیه

عقد قرارداد با شرکت خصوصی با توان مدیریتی بالا

توزیع غذا در ظروف چینی و به صورت جداگانه برای هر بخش

 

چشم انداز واحد :

احداث آشپزخانه استاندارد با فضای بزرگتر و بر اساس اصول ایمنی

صنعتی شدن آشپزخانه

افزایش تعداد کارشناسان تغذیه ( یک کارشناس به ازای هر 50 تخت)

طراحی منوی غذایی بیماران به صورت سلف سرویس