دستگاه سنگ شکن برون اندامي کليه و مجاري ادرار

اين دستگاه داراي سونوگرافي مي باشد که اين موضوع دو مزيت نسبت به بقيه دستگاهها دارد که عبارتند از سنگهايي که با استفاده از اشعه ايکس ديده نمي شود تشخيص داده و تحت دستگاه سنگ شکن قرار مي گيرد و اينکه بيماران در معرض اشعه کمتري قرار مي گيرند و با توجه به قابليت بالا ضريب شکستن سنگ در اين دستگاه بيشتر مي باشد . از ديگر قابليت ها انجام اعمال جانبي مثل درمان خار پاشنه پا و ... مي باشد.

 

شماره داخلي بخش : 1174