پزشکان متخصص اطفال در زمینه های مختلف و نیز پرستاران خدمات جامعی را در درمان و مراقبت ازکودکان و نوزادان بیمار انجام میدهند. این بخش مجهز به امکانات و تجهیزات مراقبت از کودک و نوزاد بیمار چون دستگاه فتوتراپی میباشد.

 خدمات قابل ارائه مربوط به:

- اختلالات گوارشی:چون اسهال و استفراغ  

- بیماریهای تنفسی: چون ذات الریه - تب و تشنج 

- ناهنجاریهای مادرزادی چون شکاف کام و لب  

- زردی 

 

 شرایط بستری بیمار و همراه :پذیرش بیمار در بخش اطفال از طریق مطب و اورژانس بطور شبانه روزی انجام میشود.

 شماره داخلی بخش :1140  

رئیس بخش

نام و نام خانوادگی :  دکتر کاظم جلیلی

تحصیلات : متخصص اطفال

سرپرستار

نام و مام خانوادگی : اشرف السادات آقایی میبدی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن داخلی : 1140 

پزشکان

متخصص اطفال

دکتر کاظم جلیلی

متخصص اطفال

دکتر علی سلمان روغنی

متخصص اطفال

دکتر محمود سبحانی

 پرستاران

 

 

کارشناس پرستاری

صدیقه زنجانی

کارشناس پرستاری

سکینه دهقانی

کارشناس پرستاری

بهاره آقایی میبدی

کارشناس پرستاری

زهرا کارگر شورکی

کارشناس پرستاری

سمیه فلاح

کارشناس پرستاری

ربابه کارگر

کارشناس پرستاری

زهره اسلامی

کارشناس پرستاری

مریم حقانی

کارشناس پرستاری

زهره رعیت

کارشناس پرستاری

فاطمه رعیت رکن آبادی

کارشناس پرستاری

هاجر زارعی

کارشناس پرستاری

نجمه فلاح یخدانی

کارشناس پرستاری

زهرا بینائی

کارشناس پرستاری

نجمه فلاح مهرجردی

کارشناس پرستاری

طاهره پهلوان شمسی میبدی

بهیار

اکرم زارعشاعی

بهیار

صدیقه دهقانی

بهیار

ربابه دهقانی

بهیار

سکینه نقیبی

بهیار

اعظم زارعی