بخش زنان بیمارستان دارای 27 تخت بستری است که بیماران مبتلا به بیماری های زنان ، زایمان ، جراحی های زنان و بیماران حامله تحت نظر در این بخش بستری می شوند.

 

سرپرستار :

زینب بیک پور:    کارشناس پرستاری   

پزشکان :

 

دکتر بهاره میبدی

متخصص زنان و زایمان/ مسئول فنی بخش

دکتر مریم نیلچیان

متخصص زنان و زایمان

دکتر نعیمه مصطفایی

متخصص زنان و زایمان

 

 

 

کادر پرستاری :

سودابه طوسی                  کارشناس پرستاری

مرضیه زارع                  کارشناس پرستاری 

فاطمه ابراهیمی                کارشناس پرستاری

 فاطمه زارعی                کارشناس پرستاری

صدیقه آتشکار                کارشناس پرستاری

کادر مامایی :

 مرجان وطنی                 ماما

 عاطفه ذبیحی                 ماما

   مینا غیاثی                   ماما

 افسانه امامی                 ماما

مهناز زارعی                ماما

  سایر : 

 فاطمه زارعی                    کارشناس ادیومتری

 خانم دهقانی                      عکاس

 فاطمه روستایی زاده            منشی

  

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق