بیماران بستري بخش : 

شامل جراحي هاي  ارتوپدي ، گوش و حلق و بيني ، چشم ، ارولوژي و جراحيهاي عمومي از قبيل :  آپاندكتومي ، خارج كردن كيسه صفرا ( باز و بسته )، انواع استومي ها ، فتق ، هموروئيد ، سينوس پيلونيدال ، فيشرآنال ، كله سيست ، تيروئيد كتومي ، هموتوراكس، تروما ، سنگ كيسه صفرا ، انسداد روده ، آبسه آنال ، كلستومي  ، جراحي هاي فك ، صورت و زيبايي و ...

 تعداد تخت فعال :   28 تخت

شماره داخلی بخش : 1100

رئیس بخش

نام و نام خانوادگی : دکتر ابوالفضل دهقانی

تحصیلات : متخصص ارتوپدی

سرپرستار

نام و نام خانوادگی : اعظم دهقانی

تحصیلات : کارشناس پرستاری

تلفن داخلی : 1100

پزشکان

متخصص ارتوپدی

دکتر ابوالفضل دهقانی

متخصص ارتوپدی

دکتر سید مسعود مدرسی

متخصص ارتوپدی

دکتر شهرام شکرانه

متخصص جراحی

دکتر محمد رضا عمویی

متخصص جراحی

دکتر شقایق آیت اللهی

متخصص جراحی

دکتر عباسعلی دهقانی

متخصص اورلوژی

دکتر نیما نریمانی

متخصص اورلوژی

دکتر هرمز کرمی

پرستاران بخش :

کارشناس پرستاری

سلمان سروی

کارشناس پرستاری

محمد رضا شفیعی

کارشناس پرستاری

خدیجه دهقانپور

کارشناس پرستاری

طاهره زارع

کارشناس پرستاری

مهین زارعشاهی

کارشناس پرستاری

حمیده زارع زاده

کارشناس پرستاری

فاطمه زارعی

کارشناس پرستاری

فرزانه پهلوان شمسی

بهیار

اشرف زارعی

بهیار

طیبه دهقانی

بهیار

احمد چاه افضلی

منشی :

منشی

مریم نصیری پور

 

 

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق