واحد کنترل عفونت به واحدی اطلاق می شود که به بررسی راه های پیشگیری و درمان عفونت های ناشی از خدمات سلامت می پردازد.

عفونت: عفونت به معناي پديده اي است كه ميزبان به دليل تهاجم و رشد و تكثير عامل بیماریزا عفوني دچار آسيب مي شود.

 

عفونت بیمارستانی :به عفونتی گفته می شود که بیمار در زمان پذیرش به آن مبتلا نبوده و  72-48ساعت بعد از بستری به آن مبتلا و علائم آن بروز می دهدعفونت های بیمارستانی یک مشکل جدی مراکز بهداشتی درمانی می باشند و هرساله هزینه های زیادی را به بیماران ومراکز بهداشتی درمانی تحمیل می کنند. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته میزان این عفونت ها حدود  10% موارد بستری ودر کشورهای در حال توسعه حدود 25%  تخمین زده می  شود. میزان عفونت بیمارستانی در یک مرکز بهداشتیدرمانی نشان دهنده کیفیت خدمات ارائه شده در آن مرکز می باشد. عفونت های بیمارستانی شامل 1- عفونت ادراري  2- عفونت محل جراحي  3- عفونت ريوي (پنوموني)   4- عفونت خوني می باشد لذا

بیمار و همراه محترم ،جهت پیشگیری از ایجاد عفونت بیمارستانی موارد زیر را رعایت فرمائید:

1-رعایت بهداشت دست که مهمترین عامل در پیشگیری از عفونت های بیمارستانی می باشد.

2-رعایت بهداشت مواد غذایی

3-درخواست از پرستار و پزشک معالج جهت رعایت بهداشت دست قبل از انجام اقدامات درمانی

4-عدم استفاده خودسرانه از آنتی بیوتیک ها و داروها بدون دستور پزشک

5-رعایت تفکیک پسماندهای بیمارستانی

بیمار گرامی:

پس از ترخیص در صورت بروز علائم زیر در ساعات اداری به واحد کنترل عفونت بیمارستان(سوپروایزر کنترل عفونت) طبقه هم کف بیمارستان مراجعه نمائید:

این علائم شامل:1-تب   2-سوزش ادرار  3-تکرر ادرار   4-خروج چرک از زخم جراحی    5-قرمزی زخم جراحی 

6-افزایش ترشحات ریوی  7-خروج چرک از ناحیه بخیه   8-بازشدن خودبخودی زخم جراحی

شماره تماس جهت بیماران:5-32351200 داخلی 1090

* توجه: شايعترين و مهمترين راه انتقال عفونت بيمارستاني دستهاي آلوده پرسنل مي باشد، و مؤثرترين راه پيشگيري نيز دقت و و سواس در شستشو و ضد عفوني كامل و دقيق دستها بعد از تماس با هر بيمار است.

 

 

ام و نام خانوادگی :                       فاطمه بهروزی                               

تحصیلات :                              کارشناس پرستاری

تلفن داخلی :                                  1090

مسیر دستیابی :                              مجموعه اداری / روبروی دفتر سوپر وایزری

 

 ---------------------------------------------------------------------------

پزشک کنترل عفونت :

متخصص بیماریهای عفونی و تب دار

دکتر لیلی السادات حضیره یزدی

 

           شرح وظایف سوپروایزر کنترل عفونت

Ø      شناسایی و بیماریابی موارد عفونت بیمارستانی و گزارش دهی طبق دستورالعمل کشوری

Ø      نظارت بر تفکیک پسماند و دفع بهداشتی آن

Ø      تهیه ،توزیع و بازبینی دستورالعمل های کنترل عفونت(بهداشت دست،تزریقات ایمن،.....)

Ø      انجام کشت های دوره ای از بخش های ویژه،اتاق عمل و CSR،آندوسکوپی و پایش نتایج آن در کمیته کنترل عفونت

Ø      تشکیل و تکمیل پروده بهداشتی کارکنان با همکاری واحد بهداشت حرفه ای و انجام واکسیناسیون هپاتیت B و مشخص نمودن تیر آنتی بادی سالانه

Ø      تدوین  و برگزاری برنامه های آموزشی جهت  کلیه پرسنل در زمینه مباحث کنترل عفونت

Ø      پیگیری موارد نیدل استیک

Ø      برگزاری ماهیانه جلسات کمیته کنترل عفونت

Ø      شناسایی موارد بیماری های واگیر و غیرواگیر  طبق دستورالعمل کشوری

Ø      نظارت بر استفاده صحیح از مواد شوینده و ضدعفونی کننده

Ø      ثبت آمار بیماران مشکوک به انفلوانزا در سامانه کشوری

Ø      بازدید روزانه از بخش ها و واحدهای بیمارستان  بر اساس چک لیست تدوین شده

Ø      تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد کنترل عفونت

 

 

 

 

       شرح وظایف پزشک متخصص عفونی

 

Ø       مشارکت فعال در جلسات کمیته کنترل عفونت بیمارستان

Ø       انجام پژوهش های کاربردی در خصوص رفع مشکلات کنترل عفونت بیمارستان

Ø      همکاری با سوپروایزر کنترل عفونت درتهیه چک لیستهای استاندارد بازدید از بخشها ( بخشهای ویژه و اتاق عمل و....)

Ø       همکاری با سوپروایزر کنترل عفونت در تدوین خط مشی و روش اجرایی مرتبط با کنترل عفونتهای بیمارستانی

Ø       شناسایی بموقع موارد طغیان جهت تشکیل کمیته اورژانسی براساس بررسی موارد عفونتهای گزارش شده

Ø       بازدید از بخشها در مواقع طغیان

Ø       برگزاری کلاسهای آموزشی در مواقع طغیان

 

 

 

 

 

 

 

            اهداف کلی واحد کنترل عفونت بیمارستان

Ø       کاهش عفونت های بمارستانی

Ø       ارتقای سطح سلامت کارکنان ،بیماران و همراهان

Ø       کاهش هزینه های درمانی ناشی از عفونت های بیمارستانی

Ø       پیشگیری از بروز بیماری های مسری و ناتوان کننده برای کلیه کارکنان

اهداف اختصاصی  واحد کنترل عفونت

گزارش دهی و بیماریابی طبق نظام مراقبت عفونت بیمارستانی

Ø       بهبود بهداشت دست

Ø       تفکیک پسماند و دفع بهداشتی زباله ها

Ø       پیشگیری از وقوع نیدل استیک و پیگیری موارد پس از مواجهه

Ø       تشکیل و تکمیل پروده بهداشتی کارکنان با همکاری واحد بهداشت حرفه ای

Ø       تشکیل کمیته های بیمارستانی

Ø       آموزش کارکنان و پیگیری اثربخشی آن

                                               

سایت مقام معظم رهبری
ریس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
سامانه ارتباط مردم با دولت
دانشگاه صدوقی یزد
وبدا یزد
اخبار بیمارستان های استان
اتوماسیون اداری
فیش حقوق